اصول عملکرد هیدرولیکی در مدار آبگرم مصرفی (DHW)

اصول عملکرد دستگاه

هنگامیکه یکی از شیرهای خروجی آبگرم مصرفی باز گردد آب سرد از طریق ورودی وارد شده و پس از عبور از فیلتر وارد فلوسوئیچ می گردد. هنگامیکه آب عبوری از داخل فلوسوئیچ به بیش از ۲ لیتر در دقیقه می رسد ، شناور قرار گرفته در داخل فلوسوئیچ را به سمت بالا حرکت می دهد . هنگامیکه شناور به بخش بالائی فلوسوئیچ می رسد میدان مغناطیسی آهن ربای بالای شناور باعث اتصال کنتاکت های رله موجود بر روی بدنه فلوسوئیچ می گردد . سپس آب با عبور از فلوسوئیچ به محدودکننده جریان آبگرم مصرفی می رسد و پس از عبور از آن وارد مبدل ثانویه می شود .

اصول عملکرد الکترونیکی در مدار آبگرم مصرفی ( DHW):

هنگامیکه نیازی برای گرمایش ساختمان وجود ندارد و تنها به آبگرم مصرفی نیاز می باشد دسته انتخاب وضعیت را بر روی موقعیت تابستانی قرار دهید . در این حالت شیر سه طرفه در موقعیت تابستانی قرار می گیرد .
زمانیکه یکی از شیرهای آبگرم مصرفی بازگردد و مقدار جریان آب عبوری در فلوسوئیچ به بیش از ۲ لیتر در دقیقه برسد فرمان فعال شدن فلوسوئیچ به برد کنترل می رسد . برد الکترونیک ابتدا متصل بودن کنتاکت های کلید ایمنی حداقل فشار آب را توسط برقرار کردن جریان الکتریکی کنترل می کند و سپس برحسب نوع شوفاژ مراحل ذیل برای فعال شدن جرقه زن و روشن شدن مشعل طی می گردد.

در مدل های KI:

بعد از کنترل فعال بودن کلید ایمنی حداقل فشار آب متصل بودن کنتاکت های ترموستات ایمنی دودکش کنترل می گردد و در صورت فعال بودن ترموستات ایمنی دودکش ، جرقه زن و شیرگاز بطور همزمان برای روشن شدن مشعل فعال می گردند .

در مدل های KIS

بعد از کنترل فعال بودن کلید ایمنی حداقل فشار آب ، فن دستگاه راه اندازی می گردد و در صورت عدم وجود مشکل در مسیرهای خروج دود و ورود هوا به محفظه بسته و ایجاد شدن اختلاف فشار مورد نیاز برای راه اندازی کلید فشار ایمنی دودکش، این کلید فعال می گردد و با بسته شدن کنتاکت های میکروسوئیچ کلید فشار ایمنی دودکش، جرقه زن و شیرگاز به طور همزمان برای روشن شدن مشعل فعال می گردند .
در ابتدا شیر برقی شیر گاز ، دریچه عبور گاز را به منظور احتراق آهسته مشعل که بطور اتوماتیک توسط میکروپرسسور برد تنظیم شده است ، بتدریج باز می کند تا مشعل روشن گردد . سپس بلافاصله مشعل دستگاه در حالت حداکثر قرار می گیرد تا درجه حرارت آب به درجه حرارت تنظیم شده توسط پتانسیومتر تنظیم درجه حرارت و سنسور حرارتی (NTC) مدار آبگرم مصرفی دارای مقاومت های معین بوده و هر دو با برد کنترل در ارتباط می باشند، در ابتدا که آب ورودی سرد می باشد مشعل با حداکثر توان شروع به کار می نماید .

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.